Polityka jakości

Zmiana to stały element branży nieruchomości. W REINA Company wierzymy, że organizacje strategicznie zorientowane na potrzeby klientów oraz profesjonalnie zarządzające relacjami z innymi uczestnikami rynku, są lepiej przygotowane na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości.

Z tym większą przyjemnością informuję, że system zarządzania jakością w REINA Company spełnia wymogi międzynarodowej normy ISO 9001:2015-10.

Dla naszych obecnych i przyszłych klientów oznacza to przede wszystkim formalną weryfikację procesowego podejścia do stawianych przed nami zadań, które realizujemy zgodnie z cyklem PDCA (Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj). To także deklaracja najwyższego zaangażowania naszych pracowników, stałego podnoszenia ich kompetencji, a także wdrażania nowoczesnych technologii w celu maksymalizacji efektów działań prowadzonych na rzecz naszych klientów.

Korzystając z najlepszych wzorców w zakresie zarządzania, naszym celem niezmiennie jest zapewnienie lokalnym i międzynarodowym partnerom starannie dopasowanych usług oraz najwyższej jakości doradztwa na rynku nieruchomości biurowych.